top of page
Ben Johnston - Bonnie Stone 3

Ben Johnston - Bonnie Stone 3

White Earthenware ceramic

20x20x40 cm