top of page
Ben Johnston - Bonnie Stone 2

Ben Johnston - Bonnie Stone 2

White Earthenware ceramic

20x20x40 cm